کارشناس رسمی بی بی سی فارسی تاکید کرد که مضحکه کره شمالی در ورشو در انتظار ترامپ و پمپئو است.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود بهنود در توییتی نوشت: تا اینجاى کار اجتماع ورشو جز شکست براى ترامپ و همراهانش نداشته است. شغل پمپئو در خطر است. بعد از مضحکه کره شمالى، این دومین شکست است.