نماینده تهران در مجلس گفت: نگرانی ترامپ درباره حقوق زنان در ایران غیر واقعی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: ترامپ خواستار استعفای خانم نماینده ضد اسرائیل عضو مجلس نمایندگان امریکا یا خروج او از کمیته روابط خارجی شد. این همان رییس جمهوری است که نگران دموکراسی و حقوق زنان در ایران است.