فرماندهان، کارکنان و خدمه خدمه ناو گروه شصتم نیروی دریایی ارتش که هم اکنون در اقیانوس هند حضور دارند، با به صدا درآوردن سوت کشتی های خود، فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، خدمه ناو گروه شصتم نیروی دریایی در جریان انجام ماموریت خود در آب‌های دریای جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال با گرامی‌داشت فرا رسیدن 22 بهمن سالروز پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

فرماندهان و خدمه ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی شصتم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن بایندر ، ناو لجستیکی بوشهر و ناو لجستیکی لاوان ، بعد از ۲۰ روز دریانوردی در حوالی دریایی جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را بر روی عرشه سر دادند.

دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیز برای گذراندن دوره کارورزی خود در این سفر حضور دارند.