عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تمام مشکلات کشور ناشی از نفوذ جریان سازشکار است.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشت: در باب زیان‌های غیر قابل جبران جریان سازشکار با آمریکا و غرب، همین بس که تمام گرفتاری های امروز کشور، به خصوص در امور معیشتی و اقتصادی؛ ناشی از تومور فکری سازشگر برخی از مقامات و مدیران، در چهل سال گذشته بوده است.