نماینده تهران در مجلس از رد اتهام جاسوسی متهمان محیط زیستی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: بنابر اطلاع رسیده، شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی، فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.