عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیامک های تهدید آمیز واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید جلیلی در توییتی در واکنش به پیامک های تهدیدآمیز نوشت: چنانکه در سیاست خارجی، فشار ایمیلی و توییتری نمی تواند به تنهایی موثر واقع شود، در داخل هم کار تبیینی موثر با فشار پیامکی شکل نمی گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید با تبیین درست و مستمر و تحلیل صحیح، رفتار دوستان و باور عمومی جامعه را به حقایق نزدیک کرد تا دشمنان نتوانند مطالب غلط القاء کند.

لازم به توضیح است، در زمان بررسی FATF برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که به آنها پیامک های تهدیدآمیز ارسال می شود.

زمانی که لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، تعدادی از اعضای مجمع نیز از دریافت این پیامک ها انتقاد کردند.