عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کم کاری قوا را نباید پای نظام گذاشت.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسین نقوی حسینی در توییتی نوشت: هیچ یک از قوا نباید کم کارى خود را پاى نظام بگذارند، مشکلات موجود راه حل دارد، ولى نیازمند مدیریت جهادى، پاکدست و متعهد است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: همه قوا و همه جریانات سیاسى باید پشت سر رهبرى بایستند، باید رهنمودهاى ایشان سرلوحه سیاست داخلى و خارجى باشد.