لحظاتی پیش صدای انفجاری مهیب در شهرستان زاهدان شنیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، لحظاتی پیش صدای انفجار مهیبی در شهرستان زاهدان شنیده شده است.

هنوز علت این صدای مهیب مشخص نیست، اما شاهدان عینی از انفجار در نزدیکی کلانتری 12 زاهدان خبر می دهند.

اخبار تکمیلی متعاقبا  اعلام خواهد شد.