عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ( جمنا ) با اشاره به بدعهدی های مکرر اروپایی ها گفت: با چه منطقی باید در مقابل آنها خود تحریمی را بپذیریم؟

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: در برجام آمریکا و اروپا عهد کردند و امضاهای معتبر نمودند که آمریکا در کمال ناجوانمردی نقض عهد نمود. اروپا قول داده که ساز و کار ویژه مالی ( SPV ) را ارائه نماید و پای برجام بایستد که تاکنون وقت گذرانی کرده است.

عضو شورای مرکزی جمنا افزود: با این سابقه ناجور باز هم جمعی به پیوستن عهدی دیگر( FATF ) و بدعهدی دیگر دل بسته اند و هیچ تضمین و اطمینانی هم نمیدهند. با چه منطقی باید خود تحریمی را بپذیریم؟