دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شکاف بین مردم و رژیم بحرین بسیار جدی است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین امیر عبداللهیان در توییتی نوشت: شیخ علی سلمان دموکراتیک ترین رفتار را در پیگیری سیاسی و مدنی حقوق مسلم مردم بحرین به نمایش گذارد. حکم حبس ابد صادره علیه وی، نشان داد که شکاف بین مردم و رژیم بحرین بسیار جدی است و آل خلیفه قادر به پیش برد صلح با ملتش نیست.