عضو فراکسیون ولایی گفت: در راستای شفافیت، رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو و CFT منتشر شود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی حاجی دلیگانی معتقدم هر کدام از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که متن کنوانسیون پالرمو و CFT را فقط یک بار بخوانند، قطعاً به آن رای نمی‌دهند.

وی افزود: پیشنهاد می کنم در جهت شفافیت، رای اعضای مجمع منتشر شود.