مشاور مقام معظم رهبری گفت: موضوع طب سنتی، منطق و جهان بینی توحیدی و نظم منسجم و هماهنگ حاکم بر مخلوقات است ، در حالیکه طب جدید غربی بر اساس جهان بینی مادی و نظم تصادفی بنا شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه در همایش طب سنتی ، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده گفت:  طب ایرانی و اسلامی  بر اساس جهان بینی توحیدی بنا شده است و پزشکی جدید غربی بر اساس جهان بینی مادی است.

وی با تاکید بر اهمیت طب سنتی به موضوعات روحی و متناسب با افراد افزود: موضوع طب سنتی، منطق و جهان بینی توحیدی و نظم منسجم و هماهنگ  حاکم بر مخلوقات است ، در حالیکه طب جدید غربی بر اساس جهان بینی مادی و نظم تصادفی بنا شده است. راه نجات طب غربی از بن بست کنونی  بازگشت به جهان بینی توحیدی و منطق حاکم بر جهان هستی است و طریق به کمال رسیدن طب سنتی بازنگری در آن بر اساس پیشرفت های جدید پزشکی است. معنویات در طب ایرانی و اسلامی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و باید توجه داشت که علت ماندگاری مانند شیخ الرییس این است که کتاب قانون او بر اساس منطق است .

وی تصریح کرد: بنای بسیاری از طب نوین بر اساس طب سنتی و تلاش بزرگان ایرانی اسلامی بوده است و باید این جایگاه محفوظ باشد . بر اساس بعضی تصورات ابتدایی برداشت از طب سنتی فقط مصرف گیاهان دارویی است در حالیکه علم جراحی امروز مدیون طب ایرانی و اسلامی است. به عنوان مثال برای اولین بار زکریای رازی از الکل و پنبه برای ضدعفونی کردن محل جراحی استفاده کرد و کاشف الکل بود و از پروسس شده روده بز نخ بخیه ساخت و با آن جراحی های بزرگ را انجام داد. و با قاثاطیر سنگ مجاری ادرار را خارج میکرد. اینطور نبود که برای جراحی فقط به مصرف گیاهان دارویی بسنده کنند بلکه به همراه هر سپاهی و نیرویی رزمی گروهی جراح بودند و زخمهای مهلک را با بخیه کردن معالجه میکردند و برای جلوگیری از عفونت از ظماد استفاده میکردند . مثل معالجه پای تیر خورده ستار خان توسط نظام الحکما که اطبافرانسوی موجود در قاجار حکم قطع پا را داده بودند. برای اولین بار شیخ الرییس و بعضا سید اسماعیل جرجانی آب مروارید را با جراحی چشم معالجه کردند. 

 این همایش با حضور میهمانان خارجی و بین المللی از کشورهای چین و کشورهای اروپایی و همچنین نمایندگانی از سازمان بهداشت جهانی و  طب سنتی سازمان بهداشت جهانی  به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

در این همایش همچنین از کتاب طب ایرانی نیز رونمایی شد.