عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رسانه ای شدن نامه ۸ وزیر به رهبر انقلاب حاکی از کلید خوردن پروژه ای تکراری است.

به گزارش خبرگزاری موج، عزت الله ضرغامی در توییتی نوشت: تکلیف CFT و پالرمو در جلسه آتی مجمع روشن خواهد شد. قاعده بر این است که اعضای محترم، نظر مستقل و کارشناسی خود را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: رسانه ای شدن نامه ۸ وزیر به رهبر انقلاب حاکی از کلید خوردن پروژه ای تکراری است! اعضای مجمع نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به معظم‌له حساسیت نشان دهند.