عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان به بهانه حمایت از تولید ملی، حقوق مردم را زیر پا گذاشته اند.

سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: یکی از بحث های بسیار خوبی که در سال های اخیر و به ویژه سال جاری در کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. این حمایت باید در همه حوزه ها و به ویژه خودروسازی مطرح شود.

وی افزود: علت این است که دشمنان با اعمال تحریم های غیرقانونی و ظالمانه، می خواهند ما را در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دهند و راه برون رفت از این مشکلات، تنها اتکا به توان داخلی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: اگر از تولید داخلی و تولید ملی به درستی حمایت نکنیم، نمی توانیم مدعی مقابله با تحریم ها در شرایط اقتصادی سخت باشیم و به طور قطع دشمنان به اهداف خود خواهند رسید.

حسینی کیا با اشاره به برخی تخلفات در حوزه اقتصادی گفت: متاسفانه عده ای تلاش می کنند از هر شرایطی به سود منافع شخصی و گروهی بهره برداری کنند و هرگز به منافع ملی و مشکلات اقتصادی مردم به ویژه مشکلات معیشتی آنها توجهی ندارند.

وی تاکید کرد: به طور قطع این افراد آسیب جدی به منافع مردم وارد می کنند و اگر با آنها مقابله نشود، اقتصاد کشور آسیب پذیرتر می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وضعیت خودروسازان و بازار خودرو در کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی امروز مردم ما مربوط به خودروسازان است که هر روز و به هر بهانه قیمت ها را افزایش می دهند و معلوم نیست با چه بهانه ای پراید 7 میلیون تومانی را 36 میلیون فروخته و از کیفیت آن نیز کاسته اند.

حسینی کیا اظهار داشت: خودروسازان به بهانه حمایت از تولید ملی حقوق مردم را زیر پا می گذارند و باید مجلس و دولت در برابر آنها ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض مردم به خودروسازان باید شنیده شود، گفت: مردم وقتی مسوولی را می بینند به مشکلات اقتصادی و وضعیت بازار خودرو اعتراض کرده و متاسفانه کسی حرف آنها را نمی شنود. اگر ما حرف مردم را می شنیدیم، امروز نباید وضعیت بازار خودرو به این صورت در می آمد.