عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سکوت مجامع بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال بازداشت خبرنگار پرس تی وی منزجر کننده است.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: مجامع بین المللی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، این روزها در قبال بازداشت خبرنگار پرس تی وی ، سکوت اختیار کرده و هیچ دفاعی از این خبرنگار انجام نمی دهند.

وی افزود: این در حالی است که مجامع فوق در صورت وقوع کوچک ترین حادثه یا رخداد معمولی در کشورهای مستقل و مخالف سیاست های غربی، بلافاصله جنجال به راه انداخته و دولت های مخالف خود را متهم به نقض حقوق بشر می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: حال این مجامع و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، وقتی متوجه می شوند که یک خبرنگار خانم را در فرودگاه آمریکا بدون دلیل و مدرک قانونی دستگیر کرده، به زور حجاب از سر وی برداشته و برخلاف عرف به یک روزنامه نگار و خبرنگار دستبند و پابند زدند، سکوت کرده و این سکوت منزجر کننده است.

نقوی حسینی گفت: البته ما نه از دولت ترامپ انتظاری داشته و نه انتظار داریم تا مدعیان دفاع از حقوق بشر بر ادعای خود صادق باشند. زیرا آنها بارها ثابت کرده اند که از شعارهای زیبا و فریبنده ای چون دفاع از حقوق ملت ها و دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی بیان و ... تنها برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی استفاده می کنند.

خبرنگار پرس تی وی

وی بیان داشت: متاسفانه امروز شاهد هستیم که کشورهای استکباری در غرب و در راس آنها دولت ترامپ، به هیچ یک از حقوق انسان ها احترام نگذاشته و در این راه حتی حقوق شهروندان خود را هم زیر پا می گذارند. برخورد زننده ای که با خبرنگار پرس تی وی صورت گرفته و وی را بدون دلیل و مدرک با دستبند و پابند به جای نامعلومی منتقل کرده اند، نشان می دهد که آزادی بیان و حقوق بشر برای غربی ها هیچ ارزشی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که از حکومت آل سعود برای کشتار زنان و کودکان بی پناه حمایت کرده و به طور مداوم در حال جنگ افروزی در جهان هستند و برای فروش سلاح بیشتر، در دیگر کشورها جنگ به راه می اندازند، به طور قطع حامی حقوق بشر و آزادی بیان نبوده و طبیعی است که یک خبرنگار را با دستبند و پابند دستگیر کنند.

نقوی حسینی ادامه داد: نکته جالب این است که در برابر این رفتارها، مجامع مدعی دفاع از حقوق بشر همواره سکوت کرده و هرگز اعتراضی از آنها مشاهده نمی شود.

وی در پایان تاکید کرد: این رفتارها نشان می دهد که امروز بیش از هر زمانی مجامع بین المللی کارکرد خود را از دست داده و بیشتر به ابزاری در اختیار کشورهای سلطه گر تبدیل شده اند.