کارمندان معترض موسسه اعتباری آرمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، جمعی از کارمندان موسسه اعتباری آرمان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به اخراج‌شان از کار بعد از ۱۰ سال سابقه کاری معترض بودند.

معترضین خواستار توجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان به این موضوع شدند.