معاون پارلمانی رئیس جممهور گفت: دولت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: لایحه جامعه انتخابات در دستور کار قرار دارد و فکر می‌کنم تا دو هفته آینده در صحن دولت بررسی شود. جلسه یکشنبه گذشته دولت هم درباره کلیات این لایحه بود.

وی ادامه داد: با این حال در دولت به صورت مفصل درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس بحث کرده ایم و بعد از رای گیری، دولت با این طرح موافقت کرده است.