با تصویب نمایندگان مجلس جلسات علنی مجلس تا پایان سال ۱۳۹۷ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و دو شیفت در روز سه‌شنبه برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه علنی امروز در رای‌گیری تصویب کردند تا پایان سال 97 جلسات علنی مجلس شورای اسلامی که تاکنون در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شد تغییر کرده و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و دو شیفت در روز سه‌شنبه برگزار شود.