نماینده تهران در مجلس: تحریم ها ظالمانه است، اما گرفتن بودجه با لابی ظلمی مضاعف است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: تحریم های ظالمانه، خیری بزرگ برای کاهش وابستگی کشور به نفت است.

وی افزود: دستگاه های مختلف به جای لابی کردن با مقامات و نمایندگان، کسری بودجه را به خیری بزرگ برای افزایش بهره وری تبدیل کنند.

محمود صادقی تاکید کرد: گرفتن بودجه با لابی، ظلمی مضاعف است.