عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش های از دولت به رییس کل بانک مرکزی برای مقابله با تلاطمات ارزی فشار می آورند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سیدناصر موسوی لارگانی در توییتی نوشت: خبر رسیده دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی که به بخشی از توصیه های رهبری عزیز توجه و بخشی از تلاطمات ارزی را کنترل کرده، شدیدا تحت فشار برخی در دولت و ... قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یادمان نمی رود تلاطمات ارزی ماه های پیش نتیجه خیانت و کم کاری بعضی از معاونین سابق بانک مرکزی بود که در پی آن ٢٢ میلیارد ارز از کشورخارج شد.