فراکسیون امید از مسئولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده تا در جلسه این فراکسیون حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، فاطمه سعیدی نماینده فراکسیون امید گفت : مقرر شده است تا از مسئولین  وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای  اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون امید دعوت شود.

اسماعیل بخشی کارگر مشغول به کار در کارخانه نیشکر هفت تپه ۲۵ روز بعد از آزادی از زندان مدعی اعمال شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شد.