عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حماسه 9 دی نشانه بیداری انقلابی مردم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: رمز عظمت حماسه 9 دى در بیدارى انقلابى مردم و آمادگى تمام عیار آنها براى مقابله با کسانى است که منافقانه در مخالفت با قانون اساسى و تضعیف رهبرى، به بهانه انتخابات، به آشوب آفرینى دست زدند.