سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی امروزاستوارنامه خود را تسلیم رئیس جمهور کره جنوبی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی امروز با حضور در محل کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی، با «مون جه این» رئیس جمهور کره جنوبی  ملاقات و استوارنامه خود را به وی تسلیم کرد.