عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتقاد رییس جمهور از دولت خودش شگفت انگیز بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: انتقاد شگفت انگیز رییس جمهورى از دولت خودش پس از ٥ سال حکمفرمایى، جاى اصلاح را نمى گیرد و فقط نشان از تاخیر در شناخت و اداره امور دارد.