سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بررسی پرونده نماینده سراوان امروز در این هیات نهایی می شود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی موج اظهار داشت: روز سه شنبه رییس گمرک و معاون پارلمانی وزارت اقتصاد در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره پرونده نماینده سراوان حضور یافتند و توضیحاتی در مورد این حادثه ارائه کردند.

وی افزود: ما می خواستیم در این جلسه تمام زوایای حادثه فوق را بررسی و نتیجه گیری کنیم، اما به دلیل کسالت نماینده سراوان، نتوانستیم صحبت های آقای محمدباسط درازهی را بشنویم و به همین دلیل نیاز به برگزاری جلسه دیگری داریم.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بنابراین مقرر شد که امروز جلسه ای با حضور نماینده سراوان در هیات فوق برگزار و پس از استماع سخنان این نماینده، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.

جمالی نوبندگانی گفت: به طور قطع بررسی پرونده نماینده سراوان در خصوص فیلمی که از وی منتشر شده، امروز در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نهایی شده و گزارش را به هیات رییسه اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار موج، مبنی بر اینکه سرانجام این بررسی ها را چگونه ارزیابی می کند؟ گفت: پیش از استماع نظر نماینده سراوان نمی توان نظر داد. ضمن اینکه تنها نظر یک نفر مهم نیست و باید اعضای هیات در مورد موضوع مورد بحث به جمع بندی نهایی رسیده و یک نظر واحد را اعلام کنند.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه هیات رییسه مجلس از ما خواسته است تا موضوع را با دقت بررسی کنیم، لذا گزارش نیز به هیات رییسه اعلام خواهد شد.