نماینده رشت از مهمترین اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در توییتی نوشت: نمایندگان فراکسیون های مجلس برای تعیین اولویت ها جهت برون رفت از وضعیت موجود کشور بعد از جلسات متعدد و اخذ نظرات سایر نمایندگان مجلس اولویت ها را تعیین نمودند.

نماینده رشت در مجلس افزود: اولویت اول تمامی فراکسیون ها، پرهیز جدی از تنش و رعایت الزامات روابط بین الملل و تسریع در بهبود روابط خارجی بود.