عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شیوع جرایم و بی بند و باری ها زیبنده چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: شیوع کیف قاپى و انواع سرقت هاى روزانه و رایانه‌اى و بى بندوبارى و فحشاء و تجاهر به بى حجابى، و دروغ و تقلب، نشانۀ پاسدارى از انقلاب و برازندۀ چهلمین سالگرد پیروزى انقلاب و احترام به ارزش هاى آن نیست.