نماینده تهران در مجلس گفت: لایحه بودجه با شرایط جدید اقتصادی کشور انطباق ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سید فرید موسوی در توییتی نوشت: شواهد نشان می دهد لایحه بودجه سال ۹۸ به عنوان مهمترین سند مالی کشور از انطباق مکفی با شرایط جدید اقتصادی کشور برخوردار نیست.

نماینده تهران در مجلس افزود: بیم دارم در سال آینده، عادت دولت به شیوه روتین بودجه‌نویسی و عدم جرات و جسارت در تغییر رویکرد، به جای بخش تولید صرفا دستگاه های چاپ اسکناس بانک مرکزی را رونق دهد!