عضو هیات رییسه مجلس گفت: باید مراقب باشیم دولت در مورد بودجه باز مجلس را سرکار نگذارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، احمد امیرآبادی فراهانی در توییتی نوشت: فردا لایحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس ارائه می شود.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: افزود: هر سال کمیسیون تلفیق خودش را سرگرم تصویب تبصره ها می کند، در حالی که دو سوم بودجه مملکت بودجه شرکتها و یک سوم آن در ردیف ها است.

امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: نمایندگان باید بر ا ین دو موضوع بیشتر توجه کنند. امسال مراقبت کنیم دولت باز مجلس را سرکار نگذارد.