نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت:متاسفانه برخی از مسوولان از آرمان های انقلاب فاصله گرفته اند.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی از مسوولان از زندگی اشرافی برخوردار بوده و در روزهای اخیر نیز شاهد انتصاب آقازاده ها در هیات مدیره های مختلف و همچنین انتصاب داماد برخی از مسوولان و چهره های شاخص در سمت های عالی بوده ایم؟ گفت: موضوع اصلی این است که برخی از مسوولان ما از  آرمان های انقلاب فاصله گرفته و یا در حال فاصله گرفتن از اصول و ارزش و آرمان های اصلی اسلام و انقلاب هستند.

وی افزود: عده ای از مسوولان احساس نمی کنند که خادم مردم و امانت دار انقلاب هستند و باید در چارچوب امانت داری نظام و انقلاب و خدمت گذاری به مردم حرکت کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مسوولی که خود را خادم مردم و امانت دار نظام می داند، باید منافع ملی را  دنبال کند. اما وقتی تفکر انقلابی ضعیف شود، به طور قطع خواسته های دیگری به غیر از ارزش ها و آرمان ها اصیل انقلاب جایگزین می شود.

زاهدی گفت: وقتی مسوولی از آرمان های انقلاب فاصله بگیرد، به جای شایسته سالاری که از ارزش های انقلابی است، قوم و خویش سالاری، فرزندسالاری و دامادپروری را جایگزین می کند و این رویکرد بدترین آسیب و تهدید برای منافع ملی است.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از این آسیب ها باید به آرمان ها و ارزش های اصیل انقلاب، امام (ره) و رهبری بازگردیم و تا زمانی که نتوانیم از اصول و ارزش های خود به درستی دفاع کنیم، آسیب های بیشتری دامان ما را می گیرد.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما انقلاب کردیم تا گردش نخبگان به درستی و بر اساس چارچوب های شایسته سالاری در کشور انجام شود و مدیران از میان افراد متعهد، متخصص و انقلابی انتخاب گردند. اما می بینیم برخی از مسوولان به جای توجه به منافع ملی و پیروی از روحیه انقلابی، به دنبال قوم و خویش بازی و فرزندسالاری و دامادپروری هستند.

زاهدی تاکید کرد: به طور قطع در نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون هزاران شهید آبیاری شده، چنین انتصاب هایی پذیرفتنی نیست و نمی توانیم این رویکرد را بپذیریم و به همین دلیل است که مردم اعتراض می کنند.

وی در پایان گفت: اگر به صدای اعتراض مردم در مقابله با انتصاب فرزندان و دامادها و اقوام مسوولان توجه نشود، آسیب های جبران ناپذیری را متحمل خواهیم شد که یکی از آنها بی اعتمادی جامعه نسبت به مسوولان است.