عضو هیات رییسه مجلس گفت: خبر طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 40 امضا در حمایت از نماینده سراوان از اساس دروغ بود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی موج اظهار داشت: روزی که وزیر اقتصاد برای شرکت در جلسه غیر علنی مجلس حضور یافت و اتفاقات مربوط به نماینده سراوان افتاد، خبری در برخی از رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حمایت از نماینده سروان با 40 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

وی افزود: نمی دانم بر چه اساس و با چه هدفی این خبر منتشر شد، اما به عنوان عضو هیات رییسه مجلس که مسوول پیگیری طرح های استیضاح و تحقیق و تفحص ها هستم، اعلام می کنم که چنین طرحی به هیات رییسه مجلس تقدیم نشده است.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: بر این اساس خبر تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حمایت از نماینده سراوان با 40 امضا از اساس دروغ بود و صحت نداشت و چنین طرحی تا امروز به مجلس تقدیم نشده است.

یوسف نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار موج مبنی بر اینکه آیا هیات رییسه مجلس نمی خواهد موضوع فیلم برداری از جلسه غیر علنی مجلس و انتقال آن به رسانه های ضد انقلاب و بیگانه را پیگیری کند؟ گفت: به طور قطع موضوعات به دور از جنجال و جوسازی ها و در فضای آرام، با دقت پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه در این موضوع خاص، نهادهای نظارتی و امنیتی خارج از مجلس نیز به دلیل حساسیت موضوع قطعا ورود خواهند کرد.