شرایط بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی، از مجموع 223 نماینده حاضر، با  156 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، ماده 20 این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده (20) این لایحه، سازمان امور مالیاتی مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی نماید.

همچنین، بهارستان‌نشینان در این جلسه، ماده 21 این لایحه را نیز تصویب کردند.

در متن ماده 21 این لایحه آمده است: به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی کرده و کلیه جرائم متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مؤدی و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جرائم تعلیق شده خواهد بود. بعد از انقضای سه سال در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جرائم تعلیق شده بخشوده می‌شود.