رییس سابق شورای شهر تهران گفت: آمریکا به دلیل شکستی که از مقاومت اسلامی خورده است، از سوریه می رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: آمریکا از سوریه هم گریخت و جالب است می گوید چون داعش (را که خود آمریکا ساخته بود) شکست دادیم از سوریه می رویم!

رییس سابق شورای شهر تهران تاکید کرد: ولی حقیقت آنست که آمریکا و داعش از نیروهای سوری، مقاومت اسلامی و مدافعان حرم شکست خورد و نقش سازماندهی ایران بی بدیل بود.