نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بابت توهین های نماینده سراوان به مامور گمرک که وظیفه اش را انجام می داد، من از مردم عذرخواهی می کنم.

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: درباره مسائل پیش آمده میان نماینده سراوان با کارمند گمرک، چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه باید این موضوع به طور کامل بررسی شود و نمی توان با اکتفا به چند دقیقه فیلم، در مورد همه ماجرا اظهار نظر کرد.

وی افزود: نکته بعدی این است که به هر حال این نماینده توهین هایی داشته و برفرض اگر حق با او هم بوده باشد، نباید از ادبیات توهین آمیز و رکیک استفاده کرده و باید شان و جایگاه نماینده مجلس را رعایت می کرد. امام (ره) فرمودند مجلس در راس امور است. اما نفرمودند نماینده مجلس در راس امور است.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: موضوع مهم بعدی این است که عده ای در مجلس سر و صدا راه انداختند و نیرو بسیج کردند و حتی گفتند وزیر اقتصاد را می خواهند به خاطر توهین به نماینده استیضاح کنند. حرف من با این افراد این است که اگر یک صدم این غیرتی که امروز به خاطر توهین به نماینده عضو شورای مرکزی لیست امید دارید را در سال 88 برای نظام خود داشتید، فتنه 88 چند ماه طول نمی کشید.

کریمی قدوسی گفت: چه طور امروز به خاطر توهین به یک نفر عضو شورای مرکزی لیست امید خونتان به جوش آمده و اعتراض می کنید، اما در فتنه 88 که به نظام توهین شد، سکوت کردید؟ آیا نمی بینید همان کسانی که در فتنه 88 به نظام توهین کردند، امروز پشت تریبون مجلس همان حرف ها و حتی بدتر از آن را بیان می کنند؟ چرا اینجا به خاطر توهین به نظام ناراحت نمی شوید و خونتان به جوش نمی آید؟

وی در پایان متذکر شد: به هر حال ضمن اینکه تاکید دارم باید همه ابعاد این ماجرا بررسی شود، به خاطر توهین های نماینده سراوان و به جای این نماینده از مردم عذرخواهی می کنم.