وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه ارتقای سواد رسانه را با مشارکت اندیشمندان از این هفته آغاز خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشت: فیک نیوز یک سلاح‌ شیمیایی جنگ رسانه‌ای است و کاربران جعلی سیاهی‌ لشکر آن.

وزیر ارتباطات افزود: ارتقا سواد رسانه راهکار رفع این مخاطره است که بسیاری از کشورها به آن پرداخته‌اند. در غفلت دستگاه های مسئول، برنامه ارتقای سواد رسانه را با مشارکت اندیشمندان از این هفته آغاز خواهیم کرد.