همایش صلح و ثبات در غرب آسیا؛ یک منطقه، یک سرنوشت صبح امروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، همایش صلح و ثبات در غرب آسیا؛ یک منطقه، یک سرنوشت صبح امروز دوشنبه 26 آذر ماه  با حضور کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی، غلامحسین دهقانی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، محمدرضا رئوف شیبانی و جمعی دیگر از کارشناسان برگزار شد.

این همایش  که در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد، پیش نشست سومین کنفرانس امنیتی تهران است که در دی ماه برگزار خواهد شد. اولین و دومین کنفرانس امنیتی تهران در سال های  ٩٥ و ٩٦ برگزار شده بود.