رییس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح گفت: تدابیر مقام معظم رهبری موجب اقتدار منطقه‌ای، عمق راهبردی، اقتدار دفاعی و شکست توطئه های دشمنان شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار عباس سدهی رییس دفتر ارتباطات مردمی نیروهای مسلح صبح امروز در چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای گفت: تدابیر مقام معظم رهبری در این سال‌ها موجب شده همه تدارکات دشمنان، تحریم و تهاجم فرهنگی هیچ اثری در حرکت نظام اسلامی نداشته باشد.

وی افزود: تدابیر مقام معظم رهبری موجب اقتدار منطقه‌ای، عمق راهبردی، اقتدار دفاعی و شکست توطئه های دشمنان شده است. این اندیشه ناب موجب تحسین دوست و دشمن و بالندگی ایران اسلامی در سطح جهان شده است.

سدهی با تاکید بر پژوهش در اندیشه‌های رهبر انقلاب گفت: متاسفانه منابع تحقیق ما تا حد زیادی متاثر از اندیشه مادی غرب است و این مبنا معنویت زدا هستند و با این روش تحقیق نمی توان به حق دست یافت؛ به همین دلیل برای شناخت اندیشه های رهبر معظم انقلاب باید با روش دینی و اصولی را بکار برد. ما با همین روش کتاب دفاع هوشمند را با بهره گیری از اندیشه های رهبر معظم انقلاب و بر اساس روش تحقیق اسلامی تدوین کردیم.

وی در پایان تاکید کرد: اگر از اصول اندیشه مقام معظم رهبری و روش تحقیق اسلامی برای تولید علوم انسانی استفاده کنیم می توانیم به تولید علم متناسب با ارزش های انقلاب اسلامی برسیم، البته روش باید در برگیرنده ارزش ها باشد.