چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان با حضور اعضای این حزب و چهره‌های سیاسی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان با حضور اعضای این حزب و چهره‌های سیاسی چون محمد جواد ظریف، فرهادی فرماندار تهران، کرباسچی ، شکوری راد  و ...آغاز شد .

علاوه بر سخنرانی وزیر امور خارجه و دبیر کل  حزب ندای ایرانیان ، نشست‌های تخصصی نیز با مشارکت چهره‌های سیاسی برگزار می‌شود.