رییس سابق شورای شهر تهران گفت: این آمریکا است که به مذاکره با ایران نیاز دارد و نه ایران.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مهدی چمران در توییتی نوشت: آمریکا با این گرفتاری های بزرگ داخلی و خارجی در حال افول است و اوست که نیاز مذاکره با ایران را دارد.

وی افزود: با این حال فکر سازش با قدرت در حال افول، خود یک افول بی منطقی بیش نیست؟ به خود آئیم و ازگذشته تاریخ درس عبرت و وطن پرستی بگیریم.