نماینده تهران در مجلس گفت: باید شنوای نقد و نظر و حتی پرخاش دانشجویان باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طیبه سیاوشی در توییتی نوشت: ضرورت حمایت از آزادی حق بیان در محیط دانشگاه و حمایت همه جانبه از دانشجو، نه صرفا وظیفه نماینده که وظیفه تمام مسئولان و دلسوزان نظام است.

وی افزود: اگر زبان دانشجو بسته باشد، فضای جامعه به سوی خفقان مى رود. شنوای نقد و نظر و حتی پرخاش دانشجویان باشیم تا تمرین آزادی بیان درنهاد دانشگاه نهادینه شود.