یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به توییت کریمی قدوسی نماینده مشهد واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز جواد کریمی قدوسی در توییتی نوشته بود "سران فتنه ۸۸ به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بودند و حالا امروز ۵۰ درصد نمایندگان مجلس پشت تریبون می روند و از سران فتنه دفاع می کنند."

بیان این دیدگاه منجر به واکنش هایی در میان نمایندگان شده است.

از جمله آنکه علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس در توییتی نوشت: وقتی نیمی ازنمایندگان مجلس به دروغ به فروپاشی نظام متهم می شوند، یعنی نیمی از ملت که پشتوانه نمایندگان هستند را در مقابل حاکمیت فرض کرده اید.

وی افزود: شکستن همبستگی ملی ریشه درانحراف فکری و خودمختار پنداری مقابل مردم دارد.