سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محمد کشاورز زاده سفیر جدید ایران در جمهوری خلق چین از سوی رییس جمهور تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد کشاورز زاده سفیر جدید ایران در جمهوری خلق چین از سوی رییس جمهور تعیین شد. 

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: محمد کشاورززاده از سوی محمد جواد ظریف پیشنهاد داده شد و به حکم ریاست جمهوری تصویب شد. 

 کشاورززاده هم اکنون دستیار وزیر و مدیر کل آمریکای وزارت خارجه است و پیش از آن نیز سفیر ایران در کشورهای ونزوئلا و ازبکستان بوده است.