در اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مدیران ایران محمد ناظمی اردکانی به عنوان دبیرکل این حزب منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد ناظمی اردکانی در اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مدیران ایران که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد به عنوان دبیرکل این حزب منصوب شد.

در اولین جلسه شورای مرکزی این حزب به معرفی اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مدیران ایران و انتخاب دبیرکل پرداخته شد که انتخاب قائم مقام و رئیس‌کمیته‌های تشکیلاتی به جلسه آتی موکول شد.

گفتنی است که نخستین کنگره سراسری جامعه اسلامی مدیران ایران در پنج‌شنبه ۲۴ آبان ماه به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی این حزب برگزار شده است.