سخنگوی شورای نگهبان گفت: منافع ملی ما در قانون اساسی متبلور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: قانون اساسی سند وفاق ملی و هویت جمعی ماست. همه منافعملی ما در قانون اساسی متبلور شده و با قانون اساسی هیچ بن بستی نداریم.

وی افزود: اگر می‌خواهیم منافع کوتاه مدت و بلند مدت همه مردم محقق شود، پایبندی به قانون اساسی شرط اول است.