مشاور رسانه ای رییس جمهور پرسش هایی را درباره عملکرد و ماهیت موسسه فضای مازی سراج مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا در توییتی نوشت: سازمان فضای مجازی سراج دارای چه ماهیت حقوقی است؟ نقش حاکمیتی دارد؟ دولتی است؟ خصوصی است یا سازمان مردم نهاد؟

وی ادامه داد: این موسسه وابسته به چه نهاد یا موسسه ای است؟ از چه سالی آغاز به فعالیت کرده است؟ چه فعالیت هایی انجام می دهد؟ مهمترین دستاوردهای فعالیتش تاکنون چه بوده است؟

آشنا افزود: این موسسه بیشتر ماهیت تجاری دارد یا فرهنگی یا امنیتی؟ بودجه آن چقدر است و از چه محلی تامین می شود؟ ساختار اداری و تشکیلاتی آن چگونه است؟ چگونه عضوگیری می کند و دارای چه شرایط استخدامی است؟ مسوول آن با حکم چه کسی تعیین می شود؟ این موسسه دارای چه تجهیزات و تاسیساتی است؟