معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از شکایت خود از مهمان برنامه تلویزیونی ثریا خبر داد.

معصومه ابتکار در توییتی نوشت: جبراییلی در برنامه ثریا به نقل از من دو دروغ گفت. اصرار بر 18% کاهش گازهای گلخانه ای و قول به اولاند برای کاهش گازهای گلخانه ای.

وی تصریح کرد: این دو دروغ محض نشانگر توهمات ذهنی یا ماموریت های خاص اوست. اما باید آنها را در دادگاه ثابت کند.

لازم به توضیح است، آخرین برنامه ثریا به توافق  پاریس اختصاص داشت. این توافق به موضوعات زیست محیطی اشاره دارد.