رئیس جمهور در هفته جاری به استان سمنان می رود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن روحانی رئیس جمهور در هفته جاری در ادامه سفرهای استانی خود، به استان سمنان سفر می‌کند.

با توجه به همزمانی این سفر و  روز 16 آذر روز دانشجو، احتمال حضور رئیس جمهور در دانشگاه سمنان و سخنرانی در بین اساتید و دانشجویان این دانشگاه وجود دارد.

روحانی 16 آذر سال پیش نیز در دانشگاه زاهدان حضور یافته بود.