هیات رئیسه مجلس طرح استیضاح وزیر کشور را به کمیسیون شوراها ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری موج، استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد و هیات رئیسه آن را به کمیسیون شوراها ارجاع داد.