وزیر کشورطی حکمی، اسماعیل حسن زاده را به عنوان فرماندار شهرستان بابلسر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسماعیل حسن زاده طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سمت فرماندار شهرستان بابلسر منصوب شد.