وزیر ارتباطات به مدیران بازنشسته ای که نمی خواهند از صندلی قدرت دل بکنند، طعنه معنی داری به کار برده و نوشته است: دوران تافته جدا بافته بودن، تمام شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشت: یعنی آنقدر پست و مقام برای برخی ارزش دارد که اینگونه مقابل اجرای بدون استثنا قانون بایستند و امید را در جوانان خشک کنند؟

وی افزود: خیالتان راحت، این جوانان هموطن شما هستند. دیگر دوران تافته جدا بافته بودن تمام شده، بیایید این بار یک کار برای مردم بکنید. آنقدر هم که فکر می کنید، سخت نیست!